Rudolf Agricola: Licht uit het Noorden. Mini-symposium en boekpresentatie.

Maandaag, 25 februari, 16:00, Zittingzaal van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38

Rudolf Agricola. Heidelberg / Universitätsbibl...

Rudolf Agricola. Heidelberg / Universitätsbibliothek, Inv.Nr./Signatur: Graph. Slg. I.a.9. Kupferstich: 12,5-12,7 cm x 16,5 cm (Photo credit: Wikipedia)

Iedereen is van harte welkom bij de feestelijke opening van het nieuwe Rudolph Agricola Premodern Seminar.

16.00-16.30: prof. dr. Marc van der Poel (RU Nijmegen) over De inventione dialectica.
16.30-17.00: dr. Fokke Akkerman (em. RU Groningen) over levens van Rudolf Agricola.
17.00-18.00: Presentatie van Fokke Akkerman ed., Rudolph Agricola: Six Lives And Erasmus’ Testimonies (Assen, 2012) aan Max van den Berg, Commissaris van de Koningin in Groningen. Vervolgens discussie.
18.00: Borrel.

Voorzitter: prof. dr. Arjo Vanderjagt (em. RU Groningen).

Marc van der Poel en Fokke Akkerman zijn experts op het gebied van Rudolf Agricola en het Noordelijk humanisme.
De voertaal is Nederlands.

 

Advertisements

Leave a comment

Filed under Agricola Lectures

Comments are closed.